top of page

אלמנט המים

מים הם נותני החיים.

מהם נובעים כל החיים, והחיים אינם יכולים להמשיך להתקיים בלעדיהם.


כדור הארץ בממוצע מורכב מ70% מים, וכך גם אנחנו, בגוף האדם.


למים איכויות רבות.


🌀 איכות הטרנספורמציה, להפוך מטיפת גשם לנהר, ואז נחל שזורם ומצטרף לאוקיאנוס או לאגמים גדולים,

אולי הופך לקרח אי שם בדרך,

ובסופו של דבר עולה כקיטור ויוצר עננים, שבתורם נופלים שוב על האדמה,

מחזור אינסופי.

מזכירים לנו את היכולת הטרנספורמטיבית שלנו-

איפה אנו יכולים להרפות, לשנות צורה, להיות יותר גמישים, להסתגל למשתנים במצב נתון?


🌀 איכות המראה, בה אנו רואים שהם משקפים לנו ועוזרים לנו לראות טוב יותר, צלול יותר, עמוק יותר.

מזכירים לנו גם להפוך שקופים, ולהתבונן בבהירות בטבע האמיתי שלנו.


🌀 איכות התנועה והזרימה.

מים הם היסוד אליו אנו מתייחסים כגוף הרגשי שלנו במסורות העתיקות. רגשות הם אנרגיה בתנועה.

מזמינים אותנו להתבונן ברגש שלנו- איפה אנו צריכים להתרכך ולזרום...

לתת לרגש שבנו ביטוי חופשי וזרימה אותנטית?המים מנקים, מטהרים, מזככים.

מים מבקשים מאיתנו לחלחל פנימה, לעומק הרגשות שלנו,

ולבוא לידי ביטוי בתנועה החוצה אל העולם.💧מזמינה אתכם להתבונן באנרגיה של יסוד המים שלכם, במהות של מים עבורכם.


מה איכות המים שבכם?


האם המים שלכם סוערים? שקטים? זורמים או עומדים?


בדקו אילו שיעורים יש למים ללמד אתכם, והאם אתם מוכנים ללמוד מהמים?


האם אתם מוכנים לתת למים שבכם לנוע ולפרוץ החוצה מהמעמקים?
.


Comments


bottom of page