top of page

אלמנט האש - וחג האור

תרבויות שונות מסביב לעולם מתייחסות לאש כאל חיים.


האש עוזרת לנו לשרוד- היא מזינה, מחממת, מגנה ומאירה לנו בחושך.


אך האש גם יכולה להיות הרסנית- לשרוף ולכלות הכל עד עפר.


בקשר ישיר לחג החנוכה - חג האור,

מזמינה אתכם להתחבר ליסוד האש שבכם.


החיבור שלנו ליכולת האלכימית שלנו לייצר טרנספורמציה, היכולת שלנו לנוע מתוך תשוקה ושמחה בחיים.


האש והלהבה הפנימית שלנו, שאיתה נולדנו ואיתה באנו להאיר בעולם.

אור הנשמה שלנו 🔥


בתרבויות השבטיות והעתיקות, תפקידו של השאמאן ("זה שרואה") היה לנוע בין המימדים, לגלות את האור הנסתר ולחבר את האדם לאור הזה, כדרך רפואה.


חג החנוכה מזמין אותנו להדליק אש עם כוונה, לגלות את המאורות, הניסים והנפלאות שבחיינו ולחבק את החושך שמתוכו האור מגיע 🌟


כדי להדליק חנוכיה בנפש אנו זקוקים לחושך, זקוקים לאמונה ולב שפתוח לניסים ונפלאות


בדקו האם האש שבכם גבוהה, נמוכה,


מה אתם יכולים לעשות כדי לשמור על האש שלכם,


ואיזה אור נסתר אתם רוצים לגלות ולהביא לידי ביטוי בעולם?

댓글


bottom of page