top of page

סוכות - כסמל לארעיות ואי היאחזות

חג סוכות, נקרא גם חג האסיף, שבו למעשה אנו אוספים את שפע היבול שלנו שזרענו וקצרנו בשאר עונות השנה, ו"אסמינו" מלאים בכל טוב ובטוחים מפני ימי מחסור עתידיים.


הסוכה מזכירה לנו דווקא ברגעים אלו, כי אל לנו להיצמד ולהיאחז בביטחונות חומריים כי טבע המציאות הוא זמני, משתנה וחולף, ולאדם אין כל שליטה על כך.


הסוכה מהווה סמל ותזכורת לחוסר היציבות ולארעיות שבחיים.


אולי זה נשמע קצת מדכא ולא חגיגי במיוחד, אבל למעשה זו תזכורת חשובה עבורנו להביט על כל המקומות שבהם אנו נאחזים ולא משחררים, מתוך הפחד שנאבד.


הצד השני של צורך בבטחון תמיד יהיה פחד.

היצמדות לדברים תמיד תהיה קשורה בפחד לאבד.


היאחזות היא מצב תודעתי שיוצר מתח ומצוקה, שבלי המוכר והידוע, ללא "הנוחות" הקבועה- אני לא אסתדר בעולם.

אאבד את תחושת היציבות שלי בחיים.


הצורך ביציבות ובבטחון קושר אותנו לקבעונות- בחפצים, במערכות יחסים ובאנשים, לדעות ואג'נדות, ובכל בחירה והחלטה שאנו רוצים לקבל כדי לנוע קדימה.


אך היציבות והבטחון האמיתיים לא שוכנים בחומר או בוודאות, אלא ברוח האדם ובתחושת החיבור לרוח האוניברסלית של היקום.

כדי שנוכל לחוש חופשיים בעולם, להעז לעשות מהלכים ולנוע, עלינו להשתחרר מההיאחזות שלנו.

ככל שניטיב להבין כי הכל ממילא זמני וחולף, שתנועה היא הקצב הטבעי של החיים, שאין לנו שליטה עליו,

שהכל זורם ומשתנה מרגע לרגע- נזכה ליותר רגעים של חופש.


קל לבלבל זאת עם הלך רוח חופשי שלא מתחייב לאף אחד ולשום דבר.

לא בזה מדובר, שכן הלך הרוח של "הנווד הרוחני" פעמים רבות נובע מאותו המקום הנאחז- הלך רוח שנמנע מקושי ואי נוחות, נמנע מלפגוש את אמיתות הקיום הבלתי נמנעות, ובחירה במעקפים ובאסקפיזם.

🌿

השחרור מההיאחזות מתאפשר בשהייה וקבלה של מה שיש.

קבלה של כל החוויות הנעימות והלא נעימות שמופיעות בדרכינו.

קבלה שיהיו בחיים דברים שלא נרצה בהם כמו מחסור, חולי, הזדקנות ואובדן- ועדיין נהיה בסדר.


שבתוך כל שינויי החיים נשאר משהו פנימי יציב וקבוע- התודעה שלנו, הלב שלנו ותחושת רציף ובלתי משתנה.


אי היאחזות וקבלת הארעיות משחררות את היצירתיות ושמחת החיים שבנו.

הן משחררות אותנו מהפחד להפסיד, לאבד, ומלוותר על לנסות מראש.


הן משחררות אותנו מהכיווץ והמתח התמידיים, ומאפשרות אומץ, פגיעות, אותנטיות ואינטימיות עם החיים.


התחילו להתאמן על שחרור מהיצמדות לדברים קטנים שאתם מרגישים שאתם יכולים לוותר עליהם,

ושימו לב לשינויים בתוככם- לתחושת האמון שלאט לאט נבנית, לתחושת הקלילות התנועה, האקטיביות, ולהזדמנויות החדשות שמופיעות.


חג סוכות שמח 🌴🍷
bottom of page