top of page

בריאות רגשית נראית כמו....

בריאות רגשית נראית כמו:


❀ היכולת להגיד לא ולהציב גבולות ברורים

❀ היכולת לאפשר לדעות אחרות ושונות משלי להתקיים

❀ הערכה והנאה מזמן לבד שלי עם עצמי להתבוננות ולהרהורים

❀ ההבנה שהתנהגות של אנשים היא לא אישית

❀ היכולת למקד את המודעות ואת האנרגיה יותר לדברים שמשרתים אותי ופחות אל מה שלא

❀ המודעות והערות לאופן שתחושות ורגשות מורגשים בגוף

❀ מערכות יחסים וקשרים שמושרשים בכנות, יושר ותמיכה עמוקים

❀ לקיחת אחריות על עצמי- על הצרכים, התגובות ועל התהליך ההתפתחותי שלי, שחרור אחרים מצפייה שייקחו עליי אחריות או שיתנהגו בצורה מסוימת, ושחרור אחריות מתהליכים של אחרים...

❀ היכולת לזרום עם החיים ולא לקחת את עצמי יותר מדי ברצינותכדי לטפח בריאות רגשית עלינו לצאת למסע של טיפוח מודעות עצמית, מסע של חקירה סקרנית, רגישה ואמיצה ולשאול את עצמנו שאלות עמוקות וחשובות;


לדוגמא, נרצה להבין את הדינמיקה הרגשית המשפחתית שלנו- האם המשפחה שלי מביעה בחופשיות רגש? האם ההורים שלי דיברו על רגשות? והוריהם? האם המרחב הרגיש לי בטוח רגשית, או חסר בבטחון? האם היו גבולות ברורים?


חשוב לציין שאף תשובה אינה "טובה" או "רעה". אלו רק אינדיקטורים. בני המשפחה שלנו וסוכני החיברות שלנו היו ועודם המורים הכי גדולים שלנו.

אנחנו רוצים לשחרר את המחשבה "מה זה אומר עליי/על המשפחה שלי" ואת שאר המחשבות והפרשנויות- וללמוד מכך יותר על המערך הרגשי שלנו, על התגובתיות שלנו ועל הבחירות שלנו בחיים.


כשאנו מתבוננים בעצמנו, יש לנו את היכולת להפוך ליותר מודעים ולבחור בחירות חדשות ממקום שונה וער יותר ♡


אני מזמינה אתכם לפנות כמה רגעים להתבוננות עצמית, ולשאול את עצמכם- איך הייתם מתארים את בריאותכם הרגשית?
Kommentarer


bottom of page