top of page

אם רגשות היו יכולים לדבר

אם רגשות היו יכולים לדבר


עצב • אולי היה מספר לי על הצורך שלי לבכות

בושה • היתה מספרת לי שאני זקוקה יותר לחמלה עצמית

ריקנות • אולי היתה מבקשת ממני להתחבר להשראה וליצירתיות

כעס • היה מבקש ממני לבדוק פנימה, את הגבולות שלי

חרדה • היתה מספרת לי שאני צריכה לקחת נשימה עמוקה

טינה • היתה מספרת לי על הצורך לסלוח

לחץ • היה מכוון אותי להאט את הקצב ומבקש ממני לקחת צעד אחד כל פעם...


הרגשות שלנו הם חברים טובים שמדריכים אותנו ומספרים לנו כל הזמן על הצרכים שלנו, בגוף ובנפש.

אם נעצור להקשיב להם כשהם לוחשים, לא נצטרך לשמוע אותם צועקים..


מה הרגשות שלכם מספרים לכם?
Comments


bottom of page